Η ενεργειακή μετάβαση είναι η διαδικασία αλλαγής του ενεργειακού μίγματος μιας χώρας ή μιας περιοχής, από την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα, μέσω της αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Η Κρήτη, ως η μεγαλύτερη και πιο πυκνοκατοικημένη νησιωτική περιφέρεια της Ελλάδας, αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις και ευκαιρίες στην ενεργειακή μετάβαση. 

Η διασύνδεση του ηλεκτρικού δικτύου της Κρήτης με το δίκτυο της Ηπειρωτικής Ελλάδας, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024, θα επιτρέψει την ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δύο περιοχών, μειώνοντας την εξάρτησή από τις μονάδες που λειτουργούν με συμβατικά καύσιμα, βελτιώνοντας την ποιότητα και την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί.

Η ανάπτυξη και η εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως της ηλιακής και της αιολικής, που διαθέτει η Κρήτη σε μεγάλη έκταση και ποιότητα, θα συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. 

Η καινοτομία και η έρευνα στον τομέα της ενέργειας, που υποστηρίζονται από τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης, θα δημιουργήσουν νέες δεξιότητες, νέες θέσεις εργασίας και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στο νησί, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες και τις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης. 

Όμως ενεργειακή μετάβαση, χωρίς την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου του τόπου τους, δεν νοείται. Η ίδρυση ενεργειακών κοινοτήτων ευρείας λαϊκής βάσης, στις οποίες όλοι μπορούν να συμμετέχουν, όπως η Μινώα Ενεργεαική, με σκοπό την παραγωγή, την κατανάλωση, την αποθήκευση ή την πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, θα ενισχύσει την ενεργειακή δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή και την τοπική ανάπτυξη του νησιού.

Για το λόγο αυτό, η Μινώα Ενεργειακή, με την υποστήριξη και τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, πρωτοστατεί στη διεκδίκηση δίκαιης κατανομής του διαθέσιμου ενεργειακού χώρου του νησιού, προτάσσοντας την αξιοποίησή του προς όφελος των Κρητικών, έναντι λίγων επιχειρηματικών ομίλων. 

Ορμώμενη από το σχετικό ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης, έχει διαθέσει το σύνολο του στελεχιακού της δυναμικού στην ενημέρωση του πολιτικού προσωπικού και των φορέων της Κρήτης και συμμετέχει σε όλες τις συζητήσεις και εκδηλώσεις, απ’ άκρη σ’ άκρη του νησιού, που σχετίζονται με την ενέργεια, όπως έγινε πρόσφατα με τη συμμετοχή στις Ημέρες Καινοτομίας 2023. Παράλληλα, μέσω του Εκπαιδευτικού Προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης και διατίθεται μέσω της παρούσας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, στοχεύει στην ενημέρωση Δήμων, Συλλόγων, Σχολείων και επαγγελματικών ομάδων διαφόρων ειδικοτήτων, για τις ευκαιρίες αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την ανάγκη απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, τον τρόπο λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων και τη συμβολή τους στο κοινωνικό σύνολο. 

Φιλοδοξούμε, η πρωτοβουλία αυτή, να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες της Κρήτης και να τους δώσει τα κίνητρα για τη συνειδητή συμμετοχή τους στην ενεργειακή μετάβαση. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αυτήν την προσπάθεια. Σας περιμένουμε!

 
Μινώα Ενεργειακή
Last modified: Friday, 15 December 2023, 2:30 PM