Η Ενεργειακή Κοινότητα είναι ένας συνεταιρισμός από ιδιώτες, τοπικές επιχειρήσεις, δήμους, τοπικούς φορείς οι οποίοι διεκδικούν να έχουν ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ΑΠΕ, προωθώντας ταυτόχρονα την αειφορία και την αλληλέγγυα οικονομία.

Η δημιουργία τους βασίστηκε στο νόμο 4513 του 2018 ο οποίος ουσιαστικά διευκολύνει τα μέλη τους να παράγουν το δικό τους ρεύμα τόσο για ιδιοκατανάλωση όσο και για ενίσχυση των οικονομικών τους.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες προάγουν την ενεργειακή δημοκρατία, την ενεργό δηλαδή συμμετοχή των πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην παραγωγή ενέργειας, η οποία ουσιαστικά παύει να αφορά λίγους μεγάλους “παίκτες”.

Είτε για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, είτε επειδή οι ΑΠΕ είναι οικονομικά πιο συμφέρουσες, η ενεργειακή μετάβαση σε μία οικονομία χωρίς ορυκτά καύσιμα έχει ξεκινήσει και είναι μη αναστρέψιμη. Η ενεργειακή δημοκρατία διασφαλίζει ότι η μετάβαση αυτή θα γίνει με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και με την κοινωνία σε ενεργό και όχι παθητικό ρόλο. Η ενεργειακή δημοκρατία είναι σημαντική για τους εξής λόγους: 

 aΠρώτον γιατί η δυνατότητα παραγωγής της δικής μας ενέργειας για ιδιοκατανάλωση ή ακόμα και πώληση προς το δίκτυο, αποτελεί δικαίωμά μας ως πολίτες, ένα δικαίωμα που θεσμοθετήθηκε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
aΔεύτερον γιατί η ελεύθερη συμμετοχή του λαού στην παραγωγή της ενέργειας διασφαλίζει ότι η αντικατάσταση των ρυπογόνων πηγών ενέργειας από καθαρές και ανανεώσιμες, θα γίνει με τον πιο ταχύ και κοινωνικά δίκαιο τρόπο.
aΤρίτον γιατί με τις ενεργειακές κοινότητες θα αξιοποιηθούν και άλλες πηγές καθαρής ενέργειας, όπως βιομάζα, βιοαέριο, αβαθής γεωθερμία, κλπ, που σήμερα παραμένουν στο περιθώριο αφού δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους μεγάλους επενδυτές, ενώ υπάρχει μεγάλη ανάγκη 

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης.

Μινώα Ενεργειακή