Ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (γνωστός με τον όρο virtual net-metering) είναι ο συμψηφισμός της ενέργειας που καταναλώνει μια οικία ή μια επιχείρηση, με την ενέργεια που διατίθεται στο δίκτυο, από ένα Φ/Β σταθμό παραγωγής ενέργειας που βρίσκεται σε διαφορετικό χώρο από την κατανάλωση (οικία ή επιχείρηση) Ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (γνωστός με τον όρο virtual net-metering) είναι ο συμψηφισμός της ενέργειας που καταναλώνει μια οικία ή μια επιχείρηση, με την ενέργεια που διατίθεται στο δίκτυο, από ένα Φ/Β σταθμό παραγωγής ενέργειας που βρίσκεται σε διαφορετικό χώρο από την κατανάλωση (οικία ή επιχείρηση) . 

Ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει το σύνολο ή ένα σημαντικό μέρος των καταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας, μιας και η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη.

Με ένα σύστημα ενεργειακού συμψηφισμού ο καταναλωτής αποκτά ενεργειακή ανεξαρτησία, καθώς παράγει ο ίδιος την ενέργεια που χρειάζεται. Δεν επηρεάζεται από πιθανές αυξήσεις ή μηχανισμούς αναπροσαρμογής τιμών στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, που ενδέχεται να εφαρμοστούν μελλοντικά. Ο ίδιος ο καταναλωτής γίνεται ουσιαστικά ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας της επιχείρησης ή του νοικοκυριού του.

Η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα, σχεδίασε, υλοποίησε και λειτουργεί δύο φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 1.4MW, με τη μέθοδο του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, από τους οποίους ηλεκτροδοτούνται πάνω από 350 νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημοτικά κτίρια, τα περισσότερα από όλες μαζί τις ενεργειακές κοινότητες στην Ελλάδα. Παράλληλα προχωράει στην ανάπτυξη των επόμενων έργων, τα οποία βρίσκονται άλλα σε φάση σχεδιασμού, άλλα σε φάση αδειοδότησης, ενώ άλλα ήδη κατασκευάζονται.

                Μινώα Ενεργειακή                                                Μινώα Ενεργειακή
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2024, 3:17 PM